Welkom bij Het leukste speelparadijs van Nederland!

Privacy Statement

Kids Playground hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van jouw privacy. Kids Playground vraagt alleen naar jouw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken, dan wel dat je deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien je vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Kids Playground jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Kids Playground in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

De website van Kids Playground genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina's op de website. Kids Playground houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Kids Playground gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel dat jij ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Kids Playground in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Kids Playground bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan jouw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Kids Playground kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Kids Playground worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. Kids Playground aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Kids Playground behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de website van Kids Playground, dan kun je contact opnemen via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.